Grundtvig, Svend Hersleb 1966a

From International Robin Hood Bibliography
Grundtvig, Svend, ed.; Bloch, J., introd.; Vimmer, Ludv. F.A., introd.; Olrik, Axel, ed.; Grüner-Nielsen, H. , ed.; Hildeman, Karl-Ivar, ed.; Dal, Erik, ed.; Piø, Iørn, ed.; Knudsen, Thorkild, ed.; Nielsen, Svend, ed.; Schiørring, Nils, ed. Thuren, Hjalmar, ed.; Abrahamsen, Erik, ed.; Grüner-Nielsen, Ellen, index.; Rossel, Sven H., index.; Hornby, Rikard, index.; Sønderholm, Erik, index. Danmarks gamle Folkeviser. Copenhagen: Universitets-Jubilæets Danske Samfund, 1966-76. 12 vols. 10, [4], XIV, [2], 428, [2], 2], 46, [1], [1 blank]; [4 blank], 10, XIV, [2 blank], 682, [12 blank]; [4 blank], 8, [2 blank], XXV, [1 blank], 933, [1], [10 blank]; [2 blank], 6, [8], 903, [9 blank]; 8, [12 blank], 390, [2], 400, [1], [3 blank] pp; 6, [10], 474, [6 blank]; [2 blank], 6, [8], 578, [2 blank]; [17-23], 24, [8], 491, [1 blank]; [2 blank], [6], 214, [6 blank]; [6], XII, 479, [1 blank], [4], 481-910, [2 blank]; [4], *5-*126; [2], 468; [11], A X - A XXI, [2], A1-A84, [2 blank] [4], I, B II - B XXVIII, I, B2-B192; [8], 9-478, [2 blank] pp.


Vols. I-X are photographic reprints.


Data of individual volumes as follows

 • Part I: Udgivne af Svend Grundtvig. Förste Del. Kjöbenhavn: Med offentlig Understöttelse forlagt af Samfundet til den danske Litteraturs Fremme. Thieles Bogtrykkeri, 1853. 428 pp. Includes reprint of Prøve paa en Ny Udgave af Danmarks Gamle Folkeviser for Samfundet til den Danske Litteraturs Fremme, 2nd printing (1847)
 • Part II: Udgivne af Svend Grundtvig. Anden Del. Kjöbenhavn: Med offentlig Understöttelse forlagt af Samfundet til den danske Litteraturs Fremme. Thieles Bogtrykkeri, 1856
 • Part III: Udgivne af Svend Grundtvig. Tredje Del. Kjöbenhavn: Med offentlig Understöttelse forlagt af Samfundet til den danske Litteraturs Fremme. Thieles Bogtrykkeri, 1862
 • Part IV: Udgivne af Svend Grundtvig. Fjerde Del. Kjöbenhavn: Med offentlig Understöttelse forlagt af Samfundet til den danske Litteraturs Fremme. Thieles Bogtrykkeri, 1883
 • Part V In two sub-parts. 1: Udgivne af Svend Grundtvig. Femte Del. Efter Udgiverens Død fuldført af Axel Olrik. Kjöbenhavn: Med offentlig Understöttelse forlagt af Samfundet til den danske Litteraturs Fremme. Thieles Bogtrykkeri, 1877-90. 2: Femte Dels andet Halvbind, efter Forarbejder af Svend Grundtvig. Udgivet af Axel Olrik. Kjöbenhavn: Med offentlig Understöttelse forlagt af Samfundet til den danske Litteraturs Fremme. Thieles Bogtrykkeri,

1890

 • Part VI: Sjette Del. Efter forarbejder af Svend Grundtvig udgiven af Axel Olrik. Trykt og udgiven paa Carlsbergfondens Bekostning. København: Otto B. Wroblewskis Boghandel. Fr. bagges Bogtrykkeri, 1895-98. Additional volume t.-p.: Danske Ridderviser.
 • Part VII: Syvende Del. Efter forarbejder af Svend Grundtvig udgiven af Axel Olrik. Trykt og udgiven paa Carlsbergfondens Bekostning. København: Otto B. Wroblewskis Boghandel. Fr. bagges Bogtrykkeri, 1899-1904. 578 pp. Additional volume t.-p.: Danske Ridderviser.
 • Part VIII: Ottende Del. Efter forarbejder af Svend Grundtvig udgiven af Axel Olrik. Trykt og udgiven paa Carlsbergfondens Bekostning. København: Otto B. Wroblewskis Boghandel. Fr. bagges Bogtrykkeri, 1919. 491 pp. Additional volume t.-p.: Danske Ridderviser; bound with pt. IX
 • Part IX: Niende Del. Efter forarbejder af Svend Grundtvig og Axel Olrik udgiven af H. Grüner Nielsen. København, 1920-23. 214 pp. Additional volume t.-p.: Danske Ridderviser; bound with pt. VIII
 • Part X, 1: Tekst-Tillæg: bd. I-III, nr. 1-182 / af H. Grüner-Nielsen; afsluttet af Karl-Ivar Hildeman. København: J. H. Schultz Forlag, 1933-58. Reprinted 1967; bound with next
 • Part X, 2: Tekst-Tillæg: bd. IV-IX, nr. 183-539 / udg. af Erik Dal og Iørn Piø. 1960/1965; bound with preceding
 • Part XI: Melodier / udg. af Thorkild Knudsen, Svend Nielsen, Nils Schiørring ; med to tillæg i fotografisk optryk: A: Hjalmar Thuren & H. Grüner-Nielsen: Færøske Melodier til danske Kæmpeviser (1923). 1935-59. 3 vols.
 • Part XII: Registerbind til I-X: nøgler, navne, kilder / efter forarbejder især af Ellen og Hakon Grüner-Nielsen samt af Dansk Fokemindesamling og under ledelse af Erik Dal; udarb. af Sven H. Rossel, Rikard Hornby, Erik Sønderholm. 1976.


Copies

 • Royal Library, Copenhagen; Slotsholmen, Center for Musik, YNE MEK Danm
 • Royal Library, Copenhagen; Fjernmagasin, N, 525 4° (3 copies)


Bibliographical sources


Citation