Grundtvig, Svend Hersleb 1853a

From International Robin Hood Bibliography
Grundtvig, Svend, ed.; Bloch, J., introd.; Vimmer, Ludv. F.A., introd.; Olrik, Axel, ed.; Grüner-Nielsen, H. , ed.; Hildeman, Karl-Ivar, ed.; Dal, Erik, ed.; Piø, Iørn, ed.; Knudsen, Thorkild, ed.; Nielsen, Svend, ed.; Schiørring, Nils, ed. Thuren, Hjalmar, ed.; Abrahamsen, Erik, ed.; Grüner-Nielsen, Ellen, index.; Rossel, Sven H., index.; Hornby, Rikard, index.; Sønderholm, Erik, index. Danmarks gamle Folkeviser. Copenhagen: 1853-1976. 12 parts.


Data of individual volumes as follows

 • Part I: Udgivne af Svend Grundtvig. Förste Del. Kjöbenhavn: Med offentlig Understöttelse forlagt af Samfundet til den danske Litteraturs Fremme. Thieles Bogtrykkeri, 1853. 428 pp.
 • Part II: Udgivne af Svend Grundtvig. Anden Del. Kjöbenhavn: Med offentlig Understöttelse forlagt af Samfundet til den danske Litteraturs Fremme. Thieles Bogtrykkeri, 1856. 682 pp.
 • Part III: Udgivne af Svend Grundtvig. Tredje Del. Kjöbenhavn: Med offentlig Understöttelse forlagt af Samfundet til den danske Litteraturs Fremme. Thieles Bogtrykkeri, 1862. 474 pp.
 • Part IV: Udgivne af Svend Grundtvig. Femte Del. Kjöbenhavn: Med offentlig Understöttelse forlagt af Samfundet til den danske Litteraturs Fremme. Thieles Bogtrykkeri, 1877-90. 902 pp.
 • Part VI: Sjette Del. Efter forarbejder af Svend Grundtvig udgiven af Axel Olrik. Trykt og udgiven paa Carlsbergfondens Bekostning. København: Otto B. Wroblewskis Boghandel. Fr. bagges Bogtrykkeri, 1895-98. 400 pp. Additional volume t.-p.: Danske Ridderviser.
 • Part VII: Syvende Del. Efter forarbejder af Svend Grundtvig udgiven af Axel Olrik. Trykt og udgiven paa Carlsbergfondens Bekostning. København: Otto B. Wroblewskis Boghandel. Fr. bagges Bogtrykkeri, 1899-1904. 578 pp. Additional volume t.-p.: Danske Ridderviser.
 • Part VIII: Ottende Del. Efter forarbejder af Svend Grundtvig udgiven af Axel Olrik. Trykt og udgiven paa Carlsbergfondens Bekostning. København: Otto B. Wroblewskis Boghandel. Fr. bagges Bogtrykkeri, 1919. 491 pp. Additional volume t.-p.: Danske Ridderviser.
 • Part IX: Niende Del. Efter forarbejder af Svend Grundtvig og Axel Olrik udgiven af H. Grüner Nielsen. København, 1920-23. 214 pp. Additional volume t.-p.: Danske Ridderviser.
 • Part X, 1: Tekst-Tillæg: bd. I-III, nr. 1-182 / af H. Grüner-Nielsen; afsluttet af Karl-Ivar Hildeman. 1933/1958.
 • Part X, 2: Tekst-Tillæg: bd. IV-IX, nr. 183-539 / udg. af Erik Dal og Iørn Piø. 1960/1965.
 • Part XI: Melodier / udg. af Thorkild Knudsen, Svend Nielsen, Nils Schiørring ; med to tillæg i fotografisk optryk: A: Hjalmar Thuren & H. Grüner-Nielsen: Færøske Melodier til danske Kæmpeviser (1923). 1935-59. 3 vols.
 • Part XII: Registerbind til I-X: nøgler, navne, kilder / efter forarbejder især af Ellen og Hakon Grüner-Nielsen samt af Dansk Fokemindesamling og under ledelse af Erik Dal; udarb. af Sven H. Rossel, Rikard Hornby, Erik Sønderholm. 1976.


Downloads


Copies

 • Royal Library, Copenhagen; 53,-91 kvart, Fjernmagasin.
 • Royal Library, Copenhagen; Læsesalens HB (bd. 1-10), Slotsholmen, Læsesal Vest, INR MEK Danm, bd. 1-10


Bibliographical sources


Citation

Later editions/printings