Grundtvig, Svend Hersleb 1861a

From International Robin Hood Bibliography
Grundtvig, Svend, ed.; Berggreen, A.P., compos. Marsk Stig, dansk Folkevise fra 13de Aarhundrede. Efter Kilderne ved Svend Grundtvig. Med Pennetegninger af Constantin Hansen, Melodier af A. P. Berggreen. Kiöbenhavn: Forlagt af den Gyldendalske Boghandling (F. Engel). Thieles Bogtrykkeri, 1861. 34 pp. Illus. music.


Downloads


Citation