Vedel, Anders Sørensen 1591a

From International Robin Hood Bibliography
Vedel, Anders Sørensen, ed. It hundrede udvaalde Danske Viser om allehaande merckelige Krigs-Bedrifft, oc anden seldsom Euentyr, som sig her udi Riget ved gamle Kemper, naffnkundige Konger oc ellers forneme Personer begiffuet haffuer. [Ribe]: Prentet udi Ribe paa Liliebierget af Hans Brun, 1591. 8°. 1 illus. Ornam. letters & borders.


Copies

  • Royal Library, Copenhagen; LN 1655 8°; 2 copies


Citation


Later editions/printings