Jump to: navigation, search

Vedel, Anders Sørensen 1787a

Vedel, Anders Sørensen, ed.; Syv, Peder, ed. Et hundrede udvalde danske viser, om allehaande mærkelige krigs-bedrivt og anden selsom eventyr, som sig her udi riget ved gamle kæmper, navnkundige konger, og ellers fornemme personer begivet haver, af arilds tid til denne nærværende dag. Forøgede med det andet hundrede viser, om danske konger, kæmper og andre, samt hosføyede antegnelser, til lyst og lærdom. Kiøbenhavn: P.M. Høpffner, 1787. [46], 732, [12] pp. 18 cm.


Dedication dated 1691 [sic] signed: Anders Søfrensøn Wedel. Dedication dated 1695- signed: P. Syv.


Citation


Later editions/printings