Jump to: navigation, search

Kristensen, Evald Tang 1876a

Kristensen, Evald Tang, ed. Gamle jyske Folkeviser, samlede af Folkemunde, især i Hammerum-Herred, af Evald Tang Kristensen. Udgivne med Understøttelse af det jyske historisk-topografiske Selskab. Kjøbenhavn: Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1876. XII, 400 pp.


Downloads


Citation