Jump to: navigation, search

Yrwing, Hugo 1954a

Revision as of 11:29, 18 April 2018 by Henryfunk (talk | contribs) (Text replacement - "{{SrcLaterEds}}. <br/> " to "{{SrcLaterEds}}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Yrwing, Hugo. Kungamordet i Finderup, nordiska Förvecklingar under senare Delen av Erik Klippings Regering (Skrifter utgivna av Vetenskaps-Societeten i Lund, vol. 45). Lund: C.W.K. Gleerup, 1954. 250 pp.


Citation