Yrwing, Hugo 1954a

From International Robin Hood Bibliography
Revision as of 12:29, 18 April 2018 by Henryfunk (talk | contribs) (Text replacement - "{{SrcLaterEds}}. <br/> " to "{{SrcLaterEds}}")
Yrwing, Hugo. Kungamordet i Finderup, nordiska Förvecklingar under senare Delen av Erik Klippings Regering (Skrifter utgivna av Vetenskaps-Societeten i Lund, vol. 45). Lund: C.W.K. Gleerup, 1954. 250 pp.


Citation