Jump to: navigation, search

Winther, Christian 1840a

Winther, Christian, ed. Kjæmpeviser, hvis Melodier ere harmonisk bearbeidede af Prof. Ridder Weyse, samlede og udgivne af Christian Winther. Kjøbenhavn: Forlagt af Boghandler H.G. Klein. Trykt hos Bianco Luno, 1840. [viii], 252 pp.


Citation