Jump to: navigation, search

Vedel, Anders Sørensen 1993a

Vedel, Anders Sørensen, ed.; Thuesen, Karen, ed. Anders Sørensen Vedels Hundredvisebog med indledning og noter af Karen Thuesen (Universitets-Jubilæets Danske Samfunds Skriftserie, No. 515). København: C.A. Reitzels Forlag, 1993. 390 pp. 18 x 22 cm. ISBN 8774217402.


Facsimile edition.


Citation