Jump to: navigation, search

Vedel, Anders Sørensen 1695a

Vedel, Anders Sørensen, ed.; Syv, Peder, ed. Et hundrede udvalde danske viser : om allehaande merkelige krigs-bedrivt og anden selsom eventyr, som sig her udi riget ved gamle kemper, navnkundige konger, og ellers fornemme personer begivet haver, af arilds tid til denne nærværende dag; Forøgede med det andet hundrede viser, om danske konger, kæmper og andre, samt hosføjede antegnelser, til lyst og lærdom. Kiøbenhavn: Joh. Phil. Bockenhoffer, 1695. 783 pp.


Citation


Later editions/printings