Jump to: navigation, search

Vedel, Anders Sørensen 1671a

Vedel, Anders Sørensen, ed. It Hundrede udvaalde Danske Viser om Allehaande Merckelige Krigs Bedrifft, oc anden seldsom Eventyr, som sig her udi Riget ved gamle Kemper, naffnkundige Konger, oc ellers fornemme Personer begiffvet haffver, aff Arilds Tid indtil denne nærværendis Dag. Oc nu paa Ny igien oplagt. [Kiøbenhaffn]: findis til kiøbs hos Christian Cassuben oc hans Arffvinger udi Dannemarck oc Norge, 1671. [278] leaves.


Copies

  • Royal Library, Copenhagen; Hielmst. 1849 8°


Citation


Later editions/printings