Jump to: navigation, search

Vedel, Anders Sørensen 1664a

Vedel, Anders Sørensen, ed. It Hundrede udvaalde Danske Viser, om allehaande Merckelige Krigs Bedrifft, oc anden seldsom Eventyr, som sig her udi Riget ved Gamle Kemper, Naffnkundige Konger, oc ellers fornemme Personer begiffvet hafver, aff Arilds Tid indtil denne nærværendis Dag. Oc nu paa nyt igien oplagt. Christiania: prentet hos Mickel Thomæsøn på Hans Hoffs Bogh. Bekaastning, oc findis hos hannem til Kiøbs, 1664. [280] leaves.


Copies

  • Royal Library, Copenhagen; 53,-89 8°


Citation


Later editions/printings