Jump to: navigation, search

Soldin, Salomon 1802a

Soldin, Salomon. Marsk Stig eller Sammenrottelsen mod Erik Glipping, Konge af Danmark. Et romantisk Skilderie fra det trettende Aarhundrede udarbejdet efter O.J.Samsøes Plan. Kjøbenhavn: A. & S. Soldins Forlag, 1802. 122 pp.


Citation