Jump to: navigation, search

Lopdrup, Hanne 1989a

Lopdrup, Hanne. De sammensvorne [...], et maleri af Otto Bache. [Hillerød]: Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, 1989. 32 pp. illus., port. ISBN 87-87237-393.


Citation