Jump to: navigation, search

Ingemann, Bernhard Severin 1828a

Ingemann, Bernhard Severin. Erik Menveds Barndom, en historisk Roman af B.S. Ingemann. Kjøbenhavn: Trykt og forlagt af Andreas Seidelin, 1828. 3 vols. 308; 296; 325 pp


Downloads


Citation