Söderman, August 1888a

From International Robin Hood Bibliography
Söderman, August, compos.; Åkerberg, Erik, arr. Inledning till Skådespelet Marsk Stigs Döttrar [...] Arr. för Piano fyra händer af Erik Åkerberg. Stockholm: Elkan & Schildknecht, 1888. 5 pp.

Ouverture for Ludvig Josephson's play Marsk Stigs Döttrar (1888).


Citation